Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejnění vyřazených žádostí pro formální nedostatky RM 2013

Vytvořeno: 25. 4. 2013 Poslední aktualizace: 25. 4. 2013

 

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyloučených žádostí pro formální nedostatky.
Námitky byly předloženy v termínu s opravou či doplněním chybějících náležitostí:
 
  • Doložen opravený předběžný finanční plán
  • Doložen formulář Informace o vlastnické a ovládací struktuře právnické osoby
  • Dodán stanovený počet výtisků
  • Zaslán formulář s doplněným podpisem
  • Doložena správná akreditace na poskytovatele zdravotních služeb
  • Dodán životopis školitele
  • Dodán formulář se správně uvedeným oborem

 

V příloze jsou tabulky se seznamem žádostí (projekt č. 2 a 3), které nevyhověly některým formálním náležitostem a následně zaslané a vypořádané námitky.

Přílohy