Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu žádostí vyloučených pro formální nedostatky

Vytvořeno: 5. 4. 2022 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

V souvislosti s ustanovením § 60a odst. 7 zákona o nelékařských zdravotnických povoláních, Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje stanovisko k námitkám žadatelů zaslaných v návaznosti na zveřejněný seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky.

Námitky byly předloženy v řádném termínu.

Jednotlivé přílohy jsou doplněny o konkrétní obor, důvod vyloučení a následné stanovisko MZ.

Žádosti, které splnily formální náležitosti, předloží ministerstvo bezodkladně k odbornému hodnocení akreditační komisi.

Přílohy