Vypořádání námitek RM 2019 – LÉKAŘSKÉ OBORY

Vytvořeno: 26. 4. 2019 Poslední aktualizace: 26. 4. 2019

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádostí pro formální nedostatky lékařské obory 2019. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy s  vysvětlením nesrovnalostí v žádosti o rezidenční místo.

V příloze naleznete tabulku se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky.

Přílohy