Vypořádání námitek RM 2017 – LÉKAŘSKÉ OBORY

Vytvořeno: 26. 4. 2017 Poslední aktualizace: 26. 4. 2017

Vypořádání námitek zaslaných na základě zveřejněného seznamu Vyloučené žádostí pro formální nedostatky_Lékařské obory_2017. Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam zaslaných námitek v návaznosti na seznam vyřazených žádostí pro formální nedostatky. Námitky byly předloženy s opravou, doplněním chybějících náležitostí, nebo vysvětlením nesrovnalostí v žádosti o rezidenční místo.

V příloze naleznete tabulku se seznamem žádostí, které byly vyloučeny pro formální náležitosti. Tato tabulka je doplněna o následně zaslané a vypořádané námitky.

Přílohy