Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k výkonu číslo 66039 – složitá operační artroskopie:

Vytvořeno: 4. 4. 2012 Poslední aktualizace: 4. 4. 2012

Změna omezení místem „Sh – pouze na specializovaném pracovišti“ ve vyhlášce č. 411/2011 Sb., kterou se novelizoval seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami s účinností od 1. 1. 2012, je technickou chybou, tedy překlepem. Správné označení výkonu zůstává „S – pouze na specializovaném pracovišti“. Jedinou schválenou změnou výkonu byla možnost vykázat u výkonu zvlášť účtovaný materiál.

Ministerstvo zdravotnictví rozhodně nemělo v úmyslu tímto způsobem definovat novou formu omezení místem nad rámec ustanovení Kapitoly 2.4 – obecná pravidla pro vykazování výkonů podle vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, v platném znění, a nad rámec dohod účastníků Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů.
 
Ve výše uvedeném smyslu byly informovány zdravotní pojišťovny.
 
Podle názoru ministerstva zdravotnictví nemůže být tato technická chyba důvodem pro změnu přístupu zdravotních pojišťoven ve věci úhrad tohoto výkonu zdravotnickým zařízením.