Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu, po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

Přílohy