Vyhláška č. 397/2020 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Vytvořeno: 22. 12. 2020 Poslední aktualizace: 22. 12. 2020

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. října 2020.