Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického

Vytvořeno: 10. 11. 2021 Poslední aktualizace: 10. 11. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2021

Přílohy

Typ souboru: pdf
sb0141-2021-1.pdf (99,41 KB)