Vyhláška č. 186/2009 Sb. – vyhlášení a průběh výběrového řízení na rezidenční místo

Vytvořeno: 26. 6. 2014 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Ministerstvo zdravotnictví zmocněné ustanovením § 90 odst. 2 písm. i) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. vydává vyhlášku č. 186/2009 Sb., o postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo, průběhu výběrového řízení na rezidenční místo a základních kritériích výběru rezidenta (o rezidenčních místech).

Pozor změna!

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen vyhlásit výběrové řízení do 14 dnů ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místo (30. 6. 2014). Oznámení o vyhlášení výběrového řízení provede vyhlašovatel písemně do 3 dnů od vyhlášení výběrového řízení na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
Palackého náměstí 4, 128 01, Praha 2
Odbor ONP – Výběrové řízení RM

a to prostřednictvím níže uvedeného formuláře Vyhlášení výběrového řízení

Tato změna vyplývá z Metodiky pro žadatele o dotaci na rezidenční místo – nelékařské obory pro rok 2014 (odst. 9.1 – Výběrové řízení na rezidenční místo).

Proto, aby byla informace o vyhlášeném výběrovém řízení co nejdříve zpřístupněna všem uchazečům o rezidenční místo, doporučuje se také zaslat nepodepsaný vyplněný excelový soubor (Příloha č. 2 – Vyhlášení výběrového řízení) obratem na email: Martina.Venhauerova@mzcr.cz

Ostatní přiložené formuláře (přílohy 3, 4, 5) se nezasílají na Ministerstvo zdravotnictví, slouží poskytovateli zdravotních služeb při procesu výběru rezidenta, který je eviduje nejméně po dobu trvání specializačního vzdělávání všech rezidentů příslušného výběrového řízení (§8; 186/2009 Sb.).

Přílohy