Vyhláška č. 179/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.

Vytvořeno: 3. 5. 2021 Poslední aktualizace: 3. 5. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2021.

Přílohy