Vyhláška č. 176/2021 Sb. o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022

Vytvořeno: 3. 5. 2021 Poslední aktualizace: 3. 5. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

Přílohy