Vyhláška č. 175/2021 Sb. o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

Vytvořeno: 3. 5. 2021 Poslední aktualizace: 3. 5. 2021

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 30. dubna 2021.

Přílohy