Vyhlášení veřejných zakázek v rámci 3.AP

Vytvořeno: 3. 8. 2015 Poslední aktualizace: 3. 8. 2015

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (Chafea), která je pověřena administrací a implementací 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020, vyhlásila v rámci programu následující veřejné zakázky:

1) Veřejná zakázka na vytvoření průzkumu týkajícího se HIV/AIDS a přidružených nemocí a dále na zajištění školení pro zdravotnické pracovníky a domácí zdravotnické pracovníky s cílem zvýšit kvalitu prevence a diagnostiky HIV / AIDS, pohlavně přenosných infekcí a virových hepatitid a zdravotnických služeb pro muže, kteří mají sex s muži (MSM). Více informací k zakázce naleznete zde.

2) Veřejná zakázka týkající se výběru nezávislého hodnotícího orgánu, který bude posuzovat žádosti Evropských referenčních sítí (ERNs) a žádosti poskytovatelů zdravotní péče v oblasti práv pacientů v rámci přeshraniční zdravotní péče. Více informací o zakázce naleznete zde.