Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 17. 10. 2018 Poslední aktualizace: 17. 10. 2018

Agentura Chafea zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví veřejnou zakázku Chafea/2018/Health/32 zaměřenou na podporu členských států EU v jejich aktivitách na podporu zdraví a prevenci nemocí. Předmětem zakázky je poskytování služeb souvisejících s budováním kapacit a propagací přínosů opatření pro podporu zdraví a prevenci nemocí. Dodavatelům bude zadán požadavek na zpracování zprávy, která zmapuje, jak jsou specialisti v oblasti zdravotnictví v členských státech EU vzděláváni v oblasti podpory zdraví. Součástí zakázky je i organizace workshopu a konference, které by se měli účastnit představitelé lékařských fakult a zástupci veřejného sektoru a dalších příslušných orgánů v oblasti veřejného zdraví všech členských států EU.

Termín pro doručení nabídek je 12. listopadu 2018. Více informací naleznete zde.