Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 1. 10. 2018 Poslední aktualizace: 1. 10. 2018

Agentura Chafea zveřejnila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví veřejnou zakázku Chafea/2018/Health/03, jejíž předmětem je uzavření rámcové dohody o poskytnutí služeb podpory pro řízení expertních skupin v oblasti (veřejného) zdraví.

Požadované služby jsou různého charakteru včetně administrativních, logistických a odborných služeb a diseminačních aktivit ve vztahu k činnosti různých expertních skupin, s nimiž spolupracuje DG SANTE. Tyto mohou být oficiálními skupinami zřízenými rozhodnutím Evropské komise nebo ad hoc skupinami zřízenými na omezenou dobu za účelem dosažení konkrétního úkolu. Podrobnější přehled služeb je zahrnut v textu výzvy.

Termín pro doručení nabídek je 7. listopadu 2018. Více informací naleznete zde.