Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 5. 9. 2018 Poslední aktualizace: 5. 9. 2018

Agentura Chafea zveřejnila veřejnou zakázku Chafea/2018/Health/10 týkající se rozsahu škodlivých účinků alkoholu v EU a provádění krátkodobých intervencí zaměřených na snížení rizika fetálního alkoholového syndromu (FAS) a spektra vrozených alkoholových poruch (FASD).

Tato zakázka je druhá ze série čtyř zakázek na poskytování služeb na podporu členských států ve snižování škod způsobených alkoholem (první zakázka CHAFEA/2018/HEALTH/01 byla vyhlášena v roce 2017 a zbývající dvě by měly být zveřejněny v letech 2019 a 2020).

Předmětem této zakázky je zejména

– posouzení existujících iniciativ a osvědčených postupů pro snížení rozsahu škod souvisejících s alkoholem u žen v plodném věku, zejména u těhotných žen; vypracování a pilotní odzkoušení pokynů a vzdělávacího balíčku pro zdravotníky a sociální pracovníky (účelem je vyvinout postup, který lze předávat jiným členským státům jako osvědčenou praxi);

– doplnění druhé vlny standardizovaného evropského průzkumu v oblasti alkoholu (Standardised European Alcohol Survey , SEAS) a pokračování v analýze sesbíraných dat;

– podpora budování kapacit členských států v oblasti a) fetálního alkoholového syndromu (FAS)/spektra vrozených alkoholových poruch (FASD) jako důsledku konzumace alkoholu během těhotenství, b) dohledu nad marketingem a propagací alkoholu, c) přeshraničního rozměru nákupu a konzumace alkoholu a souvisejících škod.

Termín pro doručení nabídek je 1. října 2018. Více informací naleznete zde.