Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 2. 7. 2018 Poslední aktualizace: 2. 7. 2018

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU veřejnou zakázku Chafea/2017/Health /31 na zpracování studie proveditelnosti monitorovacího systému pro sledování iniciativ na snížení obsahu soli, přidaného cukru a tuků v potravinách.

Cílem této studie je pilotně ověřit fungování monitorovacího systému v klíčových oblastech. Zhotovitel zpracuje analýzu proveditelnosti (užitečnost, nákladnost, udržitelnost) aktivit vedoucích ke standardizaci a harmonizaci shromažďovaných dat a umožnění přímých srovnání, která v současné době nejsou možná (např. z hlediska věkových skupin, hodnocení stravovacích zvyklostí, různých databází složení potravin, apod.).

Další informace o veřejné zakázce naleznete zde. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 11. září 2018.