Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 22. 3. 2018 Poslední aktualizace: 22. 3. 2018

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU veřejnou zakázku Chafea/2017/Health/01 zaměřenou na snižování škod způsobených alkoholem a posílení kapacit členských států v této oblasti.

Veřejná zakázka se týká poskytování služeb, a to zejména v následujících oblastech:

  • analýza a evaluace dat, která byla sesbírána v rámci první vlny standardizovaného evropského průzkumu v oblasti alkoholu (Standardised European Alcohol Survey , SEAS, první vlna proběhla v letech 2015-2016).  Tento průzkum byl vyvinut a implementován v rámci Společné akce na snižování škod souvisejících s alkoholem (RARHA)
  • implementace druhé vlny standardizovaného evropského průzkumu v oblasti alkoholu v letech 2018/2019
  • podpora budování kapacit členských států v následujících oblastech: dohled nad marketingem a propagací alkoholu, zdanění alkoholických nápojů, společné zemědělské politiky EU a škody způsobených alkoholem, nerovnosti a škody způsobené alkoholem, konzumace alkoholu a výživa
  • příprava a pilotní implementace intervencí, včetně zvyšování povědomí na úrovni národních a místních orgánů a zainteresovaných aktérů.

Další informace o veřejné zakázce naleznete zde. Uzávěrka pro doručení nabídek agentuře Chafea je 25. května 2018.