Ministerstvo zdravotnictví nově přechází na doménu mzd.gov.cz. Více informací.

Vyhlášení veřejné zakázky v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 27. 3. 2020 Poslední aktualizace: 27. 3. 2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU veřejnou zakázku č. Chafea/2019/Health/16.

Její předmětem je navržení, naplánování a řízení programu, jehož prostřednictvím budou financovány výměnné stáže/studijní návštěvy expertů pracujících pro poskytovatele zdravotní péče, kteří jsou členy nebo přidruženými partnery Evropských referenčních sítí pro vzácná onemocnění.  Cílem výměny je sdílení dobré praxe, odborných zkušeností a vysoce specializovaných znalostí v rámci 24 Evropských referenčních sítí.

Podrobné informace o této zakázce naleznete na stránce TED eTendering. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 11. května 2020.