Vyhlášení tendrů (veřejných zakázek) v rámci programu EU4Health – 07-08/2022

Vytvořeno: 8. 8. 2022 Poslední aktualizace: 8. 8. 2022

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) vyhlásila v rámci programu EU4Health následující veřejné zakázky:

Kód

Obsah

Ukončení příjmu nabídek

HADEA/2022/OP/0012

Podpora řízení skupin odborníků Komise v oblasti zdravotnictví a rozvoj jejich politiky a opatření v oblasti klíčových výzev pro veřejné zdraví.

7. 10. 2022

HADEA/2022/OP/0017

Připravenost EU: plánování, podávání zpráv a vzdělávací programy pro zdravotnické pracovníky.

23. 9. 2022

HADEA/2022/OP/0016

Organizace a realizace vzdělávacích činností týkajících se produkce a obchodu s mlži v rámci iniciativy Evropské unie „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

23. 9. 2022

HADEA/2022/OP/0015

Organizace a realizace vzdělávacích činností týkajících se národních auditních systémů a interních auditů v rámci iniciativy Evropské unie „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“.

23. 9. 2022

HADEA/2022/OP/0018

Odborná příprava a vytváření sítí zaměstnanců příslušných orgánů pro dohled nad látkami lidského původu (SOHO).

20. 9. 2022

HADEA/2022/OP/0013

Organizace a realizace vzdělávacích činností týkajících se obchodního řídicího a expertního systému EU (TRACES) v rámci iniciativy „Zlepšení školení pro zvýšení bezpečnosti potravin“ v Evropské unii.

23. 9. 2022

 

Informace o veřejných zakázkách naleznete na stránkách agentury HaDEA.