Vyhlášení tendrů (veřejných zakázek) v rámci programu EU4Health – 01-03/2022

Vytvořeno: 17. 3. 2022 Poslední aktualizace: 17. 3. 2022

Evropská výkonná agentura pro zdraví a digitální oblast (HaDEA) vyhlásila v rámci programu EU4Health následující veřejné zakázky:

Kód

Obsah

Ukončení příjmu nabídek

HADEA/2022/OP/0005

služby návrhu, vývoje, pilotního provedení a dodání webového IT nástroje prototypové (modelové) verze chytré karty pro osoby přeživší rakovinu („Cancer Survivor Smart Card“)

06/05/2022

HADEA/2022/OP/0004

služby návrhu, vývoje, pilotního provedení a dodání „mobilní aplikace EU pro prevenci rakoviny“

29/04/2022

HADEA/2021/OP/0011

služby týkající se systematických přezkumů vědeckých důkazů o vakcínách a činnostech v oblasti budování kapacit

22/04/2022

HADEA/2022/OP/0001

služby logistické, administrativní a sekretářské podpory GŘ SANTE týkající se řídících orgánů evropských referenčních sítí a sítě pro elektronické zdravotnictví

29/04/2022

HADEA/2022/OP/0003

služby týkající se analýzy potřeb dostupnosti pracovních sil, vzdělávání a školení v oblasti kvality a bezpečnosti lékařských aplikací zahrnujících ionizující záření v EU

08/04/2022

HADEA/2022/OP/0002

služby provedení studie metodických pokynů pro hodnocení provádění vakcinačních programů

11/04/2022

HADEA/2022/OP/0006-PIN

budování kapacit v oblasti primárního využívání zdravotních údajů

01/02/2023

HADEA/2021/OP/0010

služby s cílem určit překážky v očkování fyzické, praktické nebo administrativní povahy a vypracovat doporučení

21/03/2022

 

Další informace o veřejných zakázkách naleznete na stránkách agentury HaDEA.