Vyhlášení nové veřejné soutěže

Vytvořeno: 26. 5. 2010 Poslední aktualizace: 26. 5. 2010

Ministerstvo Zdravotnictví dne 26. května 2010 vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu Interní grantové agentury MZ ČR na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje na léta 2011 – 2015 v rámci Resortního programu výzkumu a vývoje III.


 


Základním cílem tohoto programu je  Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v oblasti zdravotnictví a naplnění zákona č. 211/2009 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, dále Národní politiky výzkumu a vývoje a inovací ČR na léta 2009 – 2015, zahrnující i priority aplikovaného výzkumu a vývoje.


 


Informace a podmínky k vyhlášené soutěži jsou uveřejněny na stránkách Ministerstva zdravotnictví, včetně Zadávací dokumentace veřejné soutěže 2011 a elektronického formuláře Žádosti, v sekci zdravotník/odborník – Věda a výzkum – Veřejná soutěž 2011 – 2015.


 


 


Předpokládané termíny Veřejné soutěže 2011


konec soutěžní lhůty 1. října  2010


konec hodnotící lhůty 30. března 2011


zahájení řešení vybraných projektů je červen 2011 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv)


ukončení řešení projektů nejpozději do 31. prosince 2015.


 


Originální verze zprávy – viz níže – příloha.


 

Přílohy