Vyhlášení dvou veřejných zakázek v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020

Vytvořeno: 21. 8. 2019 Poslední aktualizace: 21. 8. 2019

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU dvě veřejné zakázky:

  • Zakázku „Chafea/2019/Health/07“ na zpracování studie proveditelnosti vytvoření společného očkovacího průkazu pro občany EU. Na základě mapování stávajících průkazů zhotovitel vyvine, otestuje a vyhodnotí návrhy očkovacího průkazu občanů EU. Tento by měl zohledňovat potenciálně odlišné národní očkovací kalendáře; být interoperabilní s informačními systémy imunizace členských států EU (IIS); a být univerzálně použitelný napříč EU.
  • Zakázku „Chafea/2019/Health/08“ zaměřenou na prozkoumání proveditelnosti vytvoření fyzických zásob očkovacích látek; a vypracování návrhu mechanismu pro vzájemnou výměnu očkovacích látek mezi členskými státy v případě propuknutí epidemií.

Další informace o veřejných zakázkách naleznete na stránkách agentury Chafea. Uzávěrka pro zasílání nabídek je 30. září 2019.