Vybrané druhy potravin – obecná informace

Vytvořeno: 25. 7. 2016 Poslední aktualizace: 25. 7. 2016

Dnem 20. července 2016 se stává použitelným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu

a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES)  č. 953/2009 (dále jen „nařízení“). nařízení představuje nový koncept v oblasti potravin pro zvláštní výživu, kdy se zrušuje definice „potravin pro zvláštní výživu“, a jsou stanoveny požadavky pouze na vybrané kategorie potravin určené pro specifické citlivé skupiny populace s cílem jejich ochrany, pokud jde o složení a uvádění na trh specifických potravin určených pro tyto skupiny osob. Nařízení pokrývá následující skupiny potravin:

  • potraviny pro počáteční a pokračovací kojeneckou výživu 

  • obilné příkrmy pro kojence a malé děti

  • potraviny pro zvláštní lékařské účely

  • potraviny určené jako náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

Nařízení obsahuje řadu přechodných období, předpokládá přijetí řady aktů v přenesené v pravomoci, kdy zatím ne všechny byly přijaty, a zavazuje EK k přijetí zpráv k tzv. „batolecím“ mlékům a potravinám pro sportovce.

Přílohy