Výbor pro zdravotnictví schválil roční odklad sankcí za nevystavení eReceptu

Vytvořeno: 9. 1. 2018 Poslední aktualizace: 9. 1. 2018

Členové Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na svém jednání v úterý 9. ledna 2018 podpořili pozměňovací návrh poslance a ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha na roční odklad sankcí za vystavení listinného receptu. Dokument byl projednáván v rámci vládní novely zákona o léčivech, která transponuje evropskou úpravu ošetřující provoz transfuzních služeb.

Vzhledem k tomu, že příprava projektu není ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) řádně dotažena do konce a Česká lékařská komora ještě nedodala ověření přibližně 6 tisíc lékařů, je odklad sankcí opodstatněný a vůči lékařům férový. „Není správné, aby stát sankcionoval lékaře za něco, co nezvládl řádně připravit. Rok je dostatečně dlouhý čas na to, aby se všichni lékaři zapojili, seznámili se s eReceptem v praxi a aby Ministerstvo zdravotnictví ČR a SÚKL systém dopracovaly,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Elektronický recept by měl zejména poskytnout slibovanou funkcionalitu, a totiž lékový záznam. Ministr zdravotnictví již avizoval, že byly zahájeny legislativní práce a lékový záznam by měl být součástí eReceptu od roku 2019. Kromě toho ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se SÚKL v průběhu bezsankční doby zrealizuje informační kampaň v regionech, která bude spočívat zejména v praktických seminářích pro lékaře a lékárníky. Cílem je pomoci zvládnout novou povinnost především lékařům ve starším věku a na vesnicích.

Povinnost pro lékaře předepisovat elektronické recepty platí od 1. ledna 2018. Centrální uložiště elektronických receptů funguje plynule a zcela bez problémů. „Od nového roku, kdy začala povinnost platit, lékaři předepsali již přes milion elektronických receptů. Děkuji všem lékařům, kteří se do povinného systému eReceptu zapojili od začátku a plní řádně své zákonné povinnosti,“ dodal ministr Vojtěch.