Výběrové řízení pro projekt č. 1 – specializační vzdělávání lékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 14. 7. 2009 Poslední aktualizace: 14. 7. 2009

Seznam vyhlášených výběrových řízení na rezidenční místa pro rok 2009 v projektu č. 1


Seznam o vyhlášení výběrových řízení bude Ministersvo zdravotnictví postupně aktualizovat na základě příchozích oznámení o vyhlášení jednotlivých výběrových řízení. Poslední aktualizace proběhne 20.7.2009. Jednotlivá zdravotnická zařízení, která oznámila výběrové řízení Ministerstvu zdravotnictví mají v tabulce doplněny následující informace:



  • počet přiznaných rezidenčních míst

  • kraj

  • termín vyhlášení výběrového řízení

  • termín pro podání přihlášek

  • odkaz na webové stránky

V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrží oznámení o vyhlášení výběrového řízení od úspěšných žadatelů nejpozději do 17.7.2009, dojde k porušení zákonné povinnosti.


Zdravotnické zařízení, které včas neoznámilo výběrové řízení, nebude mít v tabulce doplněny žádné informace.  Toto zdravotnické zařízení bude vyloučeno pro nesplnění podmínek a jeho místo bude přiznáno prvnímu zdravotnickému zařízení, které se umístilo při posuzování žádosti o rezidenční místo v seznamu pod čarou.  K 21.7.2009 Ministerstvo zdravotnictví uveřejní seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bude rezidenční místo přiděleno. Zdravotnická zařízení, která budou v seznamu uvedena mají povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., vyhlásit nejpozději do 14 dní výběrové řízení a nejpozději do 3 dnů po vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Přílohy