Vize elektronického zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 22. 4. 2016 Poslední aktualizace: 22. 4. 2016

Formulování Vize elektronického zdravotnictví ČR bylo jedním z prvních kroků tvorby Národní strategie elektronického zdravotnictví. Akceptování této vize předcházelo vytvoření Soustavy cílů a opatření Národní strategie elektronického zdravotnictví. Přílohou článku je aktuální platné znění vize z 18. ledna 2015.

Přílohy