Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2011 – 2013

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 31. 8. 2016

Dne 1. září 2008 se stalo použitelným v celém rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů (MLR) v produktech jak rostlinného, tak i živočišného původu, kterým se zavádí nová zcela harmonizovaná pravidla pro rezidua pesticidů na komunitární úrovni a stávající právní úprava se zjednodušuje. 

Nezbytnou podmínkou implementace tohoto nařízení je výkon úředního dozoru v oblasti reziduí pesticidů. V zájmu zajištění jednotného systému, avšak s přihlédnutím k národním specifikům, nařízení požaduje, aby členské státy zpracovaly víceleté národní programy kontroly reziduí pesticidů, které budou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. První víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů byl zpracován v roce 2009 a v souladu s nařízením (ES) č. 396/2005 je každoročně aktualizován. Tyto národní programy kontroly reziduí pesticidů jsou předkládány Evropské komisi (DG SANCO) a všem členským státům a jsou zpřístupněny rovněž veřejnosti.

Přílohy

Typ souboru: pdf
VKP_2011_final.pdf (246,94 KB)