Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2010 – 2012

Vytvořeno: 31. 8. 2016 Poslední aktualizace: 31. 8. 2016

Dne 1. září 2008 se stalo použitelným v celém rozsahu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů (MLR) v produktech jak rostlinného, tak i živočišného původu, kterým se zavádí nová zcela harmonizovaná pravidla pro rezidua pesticidů na komunitární úrovni a stávající právní úprava se zjednodušuje. 

 

Nezbytnou podmínkou implementace tohoto nařízení je výkon úředního dozoru v oblasti reziduí pesticidů. V zájmu zajištění jednotného systému, avšak s přihlédnutím k národním specifikům, nařízení požaduje, aby členské státy zpracovaly víceleté národní programy kontroly reziduí pesticidů, které budou pravidelně aktualizovány a vyhodnocovány. Tyto národní programy kontroly reziduí pesticidů jsou předkládány Evropské komisi (DG SANCO) a všem členským státům a jsou zpřístupněny rovněž veřejnosti. Tento program se každoročně aktualizuje a předkládaná verze je aktualizací prvního víceletého kontrolního plánu pro rezidua pesticidů z roku 2009.

Přílohy

Typ souboru: pdf
VKPRP_CZ_1.pdf (4,95 MB)
Typ souboru: pdf
VKPRP_CZ_2.pdf (3,76 MB)