Věstník č. 8/2020

Vytvořeno: 31. 7. 2020 Poslední aktualizace: 31. 7. 2020

Obsah

  1. Vzdělávací program specializačního oboru – vlastní specializovaný výcvik:

1a. FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

1b. LABORATORNÍ A VYŠETŘOVACÍ METODY VE ZDRAVOTNICTVÍ

1c. RADIOFARMAKA

  1. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu SANITÁŘ – srpen 2020
  2. Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období duben – červen 2020
  3. Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice
  4. Oznámení o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2020
  5. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání – OPTOMETRISTA
  6. Úprava Věstníku MZ ČR částka 7/2020 – bod č. 6. Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?