Věstník č. 8/2015

Vytvořeno: 26. 6. 2015 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

 1. Vzdělávací program oboru Alergologie klinická imunologie
 2. Vzdělávací program oboru Anesteziologie a intenzivní medicína
 3. Vzdělávací program oboru Dětská chirurgie
 4. Vzdělávací program oboru Endokrinologie a Diabetologie
 5. Vzdělávací program oboru Lékařská mikrobiologie
 6. Vzdělávací program oboru Radiologie a zobrazovací metody
 7. Vzdělávací program oboru Vnitřní lékařství
 8. Vzdělávací program nástavbového oboru Dětská kardiologie
 9. Vzdělávací program nástavbového oboru Dorostové lékařství
 10. Vzdělávací program nástavbového oboru Gerontopsychiatrie
 11. Vzdělávací program nástavbového oboru Hyperbarická a letecká medicína
 12. Vzdělávací program nástavbového oboru Medicína dlouhodobé péče
 13. Vzdělávací program nástavbového oboru Paliativní medicína
 14. Epileptologická péče v ČR

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?