Věstník č. 8/2012

Vytvořeno: 9. 10. 2012 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ v období červenec – září 2012
  2. Doporučený postup při provádění chirurgických zákroků směřujících ke změně pohlaví u transsexuálních pacientů
  3. Metodický pokyn – cerebrovaskulární péče v ČR obnovení statutu iktového centra
  4. Kardiovaskulární péče v ČR – změna Věstníku č. 3/2012
  5. Metodický pokyn ke kontrole výskytu importovaných případů kolonizace a nebo infekce enterobakteriemi produkujícími karbapenamázu
  6. Metodika sledování nežádoucích událostí ve zdravotnictví
  7. Klasifikace nežádoucích událostí
  8. Oznámení – uveřejnění národních radiologických standardů

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?