Věstník č. 7/2019

Vytvořeno: 19. 7. 2019 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Seznam poskytovatelů intenzivní péče v perinatologii
  2. Metodický pokyn poskytovatelům zdravotních služeb k problematice kybernetické bezpečnosti
  3. Specifi cké léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období duben – červen 2019
  4. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu – Řidič zdravotnické dopravní služby
  5. Vzdělávací program specializačního oboru UROLOGIE – vlastní specializovaný výcvik
  6. Oznámení o vydání Českého lékopisu 2017 – Doplňku 2019
  7. Seznam subjektů, kterým byl pro rok 2018 vydán Ministerstvem zdravotnictví souhlas s distribucí transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňovanou mezi Českou republikou a jiným členským státem a jejich vývozem do třetí země nebo dovozem ze třetí země ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění
  8. Centrum vysoce specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?