Věstník č. 7/2018

Vytvořeno: 30. 7. 2018 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1.   Kvalifikační kurz pro lékaře se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství, na základě jehož úspěšného dokončení se považují pro účely poskytování ambulantní péče za lékaře se specializací v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

2.   Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období duben – červen 2018

3.   Metodika sledování nežádoucích událostí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče

4.   Oznámení o změně ve vedení Národní referenční laboratoře pro salmonely ve Státním zdravotním ústavu

5.   Akreditovaný kvalifikační kurz – Odborné laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

6.   Akreditovaný kvalifikační kurz – Laboratorní metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?