Věstník č. 6/2021

Vytvořeno: 25. 5. 2021 Poslední aktualizace: 25. 5. 2021

Obsah Věstníku č. 6/2021

  1. Koncepce ošetřovatelství
  2. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
  3. Sdělení Ministerstva zdravotnictví k základním pravidlům a doporučením na ochranu před kybernetickými útoky
  4. Úprava Věstníku MZ ČR částka 7/2007 „Kritéria a podmínky programu pro screening nádorů děložního hrdla v ČR“
  5. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků, Příprava radiofarmak
  6. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ PRO SPECIALIZAČNÍ OBORY ZUBNÍCH LÉKAŘŮ ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE A KLINICKÁ STOMATOLOGIE
         6a. Vzdělávací program oboru ORÁLNÍ A MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGIE
         6b. Vzdělávací program oboru KLINICKÁ STOMATOLOGIE

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?