Věstník č. 6/2018

Vytvořeno: 25. 6. 2018 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1.   Seznam center vysoce specializované pneumoonkochirurgické péče

2.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Praktická sestra“

3.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Asistent behaviorálního analytika“

4.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Behaviorální analytik“

5.   Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Behaviorální technik“

6.   Oznámení Ministerstva zdravotnictví o prodloužení platnosti statutů center vysoce specializované péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytován

7.   Změny ve vedení Národní referenční laboratoře

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?