Věstník č. 5/2020

Vytvořeno: 28. 4. 2020 Poslední aktualizace: 13. 7. 2020

Obsah:

 1. Národní ošetřovatelské postupy
  1. Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o centrální žilní katétr
  2. Národní ošetřovatelský postup Asistence při zavedení a péče o periferní žilní katétr
  3. Národní ošetřovatelský postup Odsávání dýchacích cest
  4. Národní ošetřovatelský postup Role NLZP při manipulaci s léčivými přípravky
 2. Vzdělávací program specializačního vzdělávní v oboru:
  1. Dětská sestra – Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii
  2. Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v interních oborech
  3. Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech
  1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Dětská sestra – Perioperační péče
  2. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – Intenzivní péče
  3. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – Perioperační péče

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?