Věstník č. 5/2016

Vytvořeno: 27. 4. 2016 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Metodika vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v toxikologickém informačním středisku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
  2. Certifikovaný kurz v oboru „Bezpečnost pacientů v zařízeních poskytujících zdravotní služby“
  3. Specifické léčebné programy odsouhlasené ministerstvem zdravotnictví v období leden – březen 2016
  4. Standard péče poskytované v centrech duševního zdraví (CDZ)
  5. Standard ambulantní psychiatrické péče a rozšířené ambulantní péče o osoby s duševním onemocněním
  6. Standard akutní lůžkové psychiatrické péče
  7. Metodické doporučení hlavního hygienika k navrhování a vyřazování lokalit do a ze „Seznamu přírodních koupališť na povrchových vodách“ sestavovaného podle § 6g zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
  8. Seznam zkratek specializací pro preskripční omezení stanovené jako podmínka úhrady ze zdravotního pojištění podle § 39b an. zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?