Věstník č. 5/2015

Vytvořeno: 20. 5. 2015 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

 1. Vzdělávací program oboru Angiologie
 2. Vzdělávací program oboru Dětská a dorostová psychiatrie
 3. Vzdělávací program oboru Dětská neurologie
 4. Vzdělávací program oboru Neurochirurgie
 5. Vzdělávací program oboru Pracovní lékařství
 6. Vzdělávací program oboru Urgentní medicína
 7. Vzdělávací program nástavbového oboru Dětská endokrinologie a diabetologie
 8. Vzdělávací program nástavbového oboru Dětská gynekologie
 9. Vzdělávací program nástavbového oboru Onkourologie
 10. Vzdělávací program nástavbového oboru Ortopedická protetika
 11. Vzdělávací program nástavbového oboru Psychosomatika
 12. Vzdělávací program nástavbového oboru Spondylochirurgie
 13. Vzdělávací program nástavbového oboru Vaskulární intervenční radiologie
 14. Program kurzu Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
 15. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ v období leden – březen 2015
 16. Stanoviska Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?