Věstník č. 5/2012

Vytvořeno: 29. 6. 2012 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Doporučený postup při provádění kastrací v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními trestnými činy
  2. Národní referenční laboratoře – změny názvů a vedení
  3. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
  4. Metodický návod – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče
  5. Cenový předpis MZ – 2/2012/DZP
  6. Mezinárodní smlouvy v gesci MZ – přehled změn za období 2012-2012

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?