Věstník č.4/2015

Vytvořeno: 20. 3. 2015 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Zveřejnění seznamu subjektů, kterým byl pro rok 2014 vydán souhlas s distribucí transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňovanou mezi Českou republikou a jiným členským státem a jejich vývozem do třetí země nebo dovozem ze třetí země
  2. Centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti, která nedisponují transplantační jednotkou
  3. Cerebrovaskulární péče v ČR
  4. Onkogynekologická péče v ČR
  5. Seznam center vysoce specializované onkologické péče v ČR
  6. Urgentní příjem v ČR

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?