Věstník č. 4/2013

Vytvořeno: 25. 7. 2013 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Cerebrovaskulární péče v ČR – změna Věstníku MZ ČR č. 4/2012
  2. Národní referenční laboratoře
  3. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ v období duben – červen 2013
  4. Metodický návod pro měření a hodnocení hluku a vibrací na pracovišti a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?