Věstník č. 3/2012

Vytvořeno: 27. 4. 2012 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Zrušení znění uveřejněné ve Věstníku č. 1/2011
  2. Metodický pokyn pro uznávání a prokazování specializované způsobilosti lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  3. Koncepce oboru epidemiologie
  4. Specifické léčebné programy odsouhlasené MZ ČR v období leden – březen 2012
  5. Metodický pokyn – cerebrovaskulární péče v ČR – změna seznamu center se statutem iktové centrum
  6. 3/2012/FAR – Cenový předpis MZ ze dne 16. 4. 2012 o regulaci cen zdravotnických prostředků
  7. 2/12-FAR – Cenové rozhodnutí MZ ze dne 16. 4. 2012, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce
  8. Kardiovaskulární péče v ČR

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?