Věstník č. 20/2015

Vytvořeno: 21. 12. 2015 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Dotační program Ministerstva zdravotnictví – Residenční místa – Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – Lékařské obory – program č. 1
  2. Dotační program Ministerstva zdravotnictví – Residenční místa- Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo – Lékařské obory – program č. 2
  3. Výzva k žádosti o udělení statutu centra vysoce specializované kardiovaskulární péče podle § 112 zákona č. 372/2011 Sb.
  4. Sdělení odboru informatiky Ministerstva zdravotnictví k vydávání Datového standardu
  5. Informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří získali „Osvědčení o splnění podmínek poskytování traumatologické nebo kardiovaskulární péče“

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?