Věstník č. 2/2022

Vytvořeno: 28. 2. 2022 Poslední aktualizace: 28. 2. 2022

Obsah věstníku č. 2/2022

  1. Úprava Věstníku MZ částka 14/2021 – bod č. 6
  2. Seznam subjektů, kterým bylo pro rok 2020 a 2021 vydáno Ministerstvem zdravotnictví povolení k uskutečnění distribuce transfuzních přípravků nebo suroviny pro další výrobu uskutečňované mezi Českou republikou a jiným členským státem a k jejich vývozu do třetí země nebo dovozu ze třetí země ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
  3. Oznámení Ministerstva zdravotnictví uchazečům o statut centra vysoce specializované onkourologické péče
  4. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?