Věstník č. 2/2021

Vytvořeno: 15. 2. 2021 Poslední aktualizace: 1. 3. 2021

Obsah Věstníku č. 2/2021

1. Informace týkající se vzdělávacích programů pro nástavbové obory lékařů DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE, DĚTSKÁ ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE, DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE, DĚTSKÁ NEFROLOGIE, DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE, DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE, GYNEKOLOGIE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH, KOLOPROKTOLOGIE, NÁVYKOVÉ NEMOCI, NEONATOLOGIE, ONKOGYNEKOLOGIE, PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA, PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ, REPRODUKČNÍ MEDICÍNA A UROGYNEKOLOGIE

  1a. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ DERMATOVENEROLOGIE

  1b. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ ENDOKRINOLOGIE A DIABETOLOGIE

  1c. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

  1d. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ NEFROLOGIE

  1e. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ OTORINOLARYNGOLOGIE

  1f. Vzdělávací program nástavbového oboru DĚTSKÁ PNEUMOLOGIE

  1g. Vzdělávací program nástavbového oboru GYNEKOLOGIE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH

  1h. Vzdělávací program nástavbového oboru KOLOPROKTOLOGIE

  1ch. Vzdělávací program nástavbového oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI

  1i. Vzdělávací program nástavbového oboru NEONATOLOGIE

  1j. Vzdělávací program nástavbového oboru ONKOGYNEKOLOGIE

  1k. Vzdělávací program nástavbového oboru PERINATOLOGIE A FETOMATERNÁLNÍ MEDICÍNA

  1l. Vzdělávací program nástavbového oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

  1m. Vzdělávací program nástavbového oboru REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

  1n. Vzdělávací program nástavbového oboru UROGYNEKOLOGIE

2. Statut a jednací řád akreditační komise Ministerstva zdravotnictví

3. Metodický pokyn Státního zdravotního ústavu pro provádění speciální ochranné deratizace

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?