Věstník č. 2/2020

Vytvořeno: 21. 2. 2020 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

1. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Ortoptista

2. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání Radiololgický asistent

3. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Všeobecná sestra – Ošetřovatelská péče v geriatrii

4. Metodika pro žadatele a výzva k podání žádosti o dotaci ze státní rozpočtu na rezidenční místa pro lékařské obory pro rok 2020 – program č. 2 – AKTUALIZACE

5. Národní ošetřovatelské postupy

6. Národní ošetřovatelský postup – Prevence pádů a postup při zranění způsobených pády

7. Národní ošetřovatelský postup – Péče o pacienta s bolestí

8. Národní ošetřovatelský postup – Katetrizace močového měchýře

9. Národní ošetřovatelský postup – Prevence vzniku dekubitů a péče o dekubity

10. Cenové rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví č. 6/2020/CAU ze dne 18. února 2020, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?