Věstník č. 2/2016

Vytvořeno: 26. 1. 2016 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

  1. Standardy zdravotní péče – „Národní radiologické standardy – Výpočetní tomografie“. Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích výpočetní tomografie v České republice.
  2. Standardy zdravotní péče – „Národní radiologické standardy – Radiační onkologie“. Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických standardů na pracovištích radiační onkologie v České republice.
  3. Standardy zdravotní péče – „Národní radiologické standardy – Nukleární medicína“. Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na diagnostických a terapeutických pracovištích nukleární medicíny v České republice.

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?