Věstník č. 11/2020    

Vytvořeno: 30. 10. 2020 Poslední aktualizace: 4. 11. 2020
  1. Koncepce domácí péče
  2. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání: Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků
  3. Specifické léčebné programy (SLP) odsouhlasené Ministerstvem zdravotnictví v období červenec – září 2020
  4. Metodický pokyn pro tvorbu plánu pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby
  5. Metodické doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru gynekologie a porodnictví a neonatologie pro efektivní organizaci práce porodnic a pro maximální zabezpečení personálního využití porodních asistentek při vedení porodu v rámci stávající sítě porodnic – koncept tzv. Center porodní asistence
  6. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ODBORNÝ PRACOVNÍK V LABORATORNÍCH METODÁCH A  V PŘÍPRAVĚ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ ALERGOLOGIE A KLINICKÁ IMUNOLOGIE  

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?