Věstník č. 11/2018

Vytvořeno: 21. 12. 2018 Poslední aktualizace: 27. 5. 2020

Obsah:

 1. Vypočítané parametry přerozdělování pro rok 2019
 2. Registr pohlavních nemocí
 3. Cenové rozhodnutí 1/2019 FAR ze dne 15. listopadu 2018
 4. Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2019 DZP ze dne 13. listopadu 2018
 5. Oznámení Ministerstva zdravotnictví o termínu konání zkoušky o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
 6. Změna v Metodice vzniku a obnovy zásoby vybraných antiinfektiv, antisér a jiných v ČR neregistrovaných léčivých přípravků v Toxikologickém informačním středisku  Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 7. Metodický pokyn k provádění screeningu u dětí ve věku 5 let
 8. Kvalifikační standardy – Porodní asistentka, Zdravotně-sociální pracovník, Zdravotní laborant
 9. Zkušební řád kvalifikačního kurzu pro lékaře v oboru dětské lékařství
 10. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu „Logoped ve zdravotnictví“
 11. Kvalifikační standard přípravy na výkon zdravotnického povolání všeobecná sestra

12a. Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotačního programu Rezidenční místa – nelékařské  

       obory

12b. Metodika pro příjemce dotace z dotačního programu Rezidenční místa – nelékařské 

        obory

13. Vzdělávací programy pro specializační obory – vlastní specializované výcviky:

 • Alergologie a klinická imunologie
 • Dermatovenerologie
 • Dětská chirurgie
 • Dětská neurologie
 • Geriatrie
 • Hematologie a transfuzní lékařství
 • Hygiena a epidemiologie
 • Infekční lékařství
 • Kardiologie
 • Klinická biochemie
 • Lékařská mikrobiologie
 • Oftalmologie
 • Otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
 • Patologie
 • Revmatologie

15. Národní radiologické standardy – skiagrafie, dospělí

16a. Cenový předpis o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

16b. Cenové rozhodnutí, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové   

        formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

Přílohy


Jste spokojeni s obsahem této stránky?